ekoduet | zakład utylizacji odpadów
 
   
  strona główna  
 

dokumenty

zlecenie
witaj na naszej stronie!

zakład utylizacji odpadów ekoduet jest firmą świadczącą usługi w dziedzinie ochrony środowiska.

pomagamy wytwórcom i posiadaczom odpadów w profesjonalny sposób usuwać odpady zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w prawie polskim. chcemy jednocześnie, by wszyscy wytwórcy odpadów czuli się współodpowiedzialni za środowisko naturalne.

działamy na terenie całego kraju. wystawiamy niezbędne dokumenty – kartę przekazania odpadu - zgodnie z rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku (dz. u. nr 30, poz. 213). wystawiamy fakturę vat. posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane przez starostę rypińskiego nr rol. 7664-5/09oferta

posiadamy zezwolenia na transport i magazynowanie całego katalogu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zapewniamy bezpieczny transport odpadów prowadzony przez przewožników posiadających stosowne zezwolenia adr. wystawiamy niezbędne dokumenty oraz na życzenie klienta wykonujemy dokumentację fotograficzną z procesu niszczenia odpadów. ceny odbioru odpadów uzależnione są od ilości i rodzaju odpadów i są ustalane indywidualnie.

odbieramy m.in.:
» oleje hydrauliczne zawierające PCB
» transformatory i kondensatory zawierające PCB
» odpadowe wyroby pirotechniczne
» części ciała i organy
» inne odpady zawierające drobnoustroje
» sprzęt elektroniczny, monitory, komputery
» sprzęt agd i urządzenia chłodnicze
» płyty azbestowo – cementowe (eternit)
» zużyte żródła światła zawierające rtęć (świetlówki)
» zaolejone czyściwo i chłodziwa szlifierskie
» oleje i odpady ropopochodne
» odpady z warsztatów samochodowych, zużyte akumulatory
» zanieczyszczone opakowania
» opakowania po środkach ochrony roślin
» odpady produkcyjne
» odpady tworzyw sztucznych
» przeterminowaną żywność oraz odpady z przetwórstwa żywności
» odpady z przemysłu gumowego
» odpady medyczne i weterynaryjne
» przeterminowane lekarstwa
» przeterminowane chemikalia i odczynniki chemiczne i analityczne
» termometry rtęciowe
» narzędzia chirurgiczne
» odpady medyczne
» odpady zawierające PCB

 
 
 
copyright (c)2013 ekoduet